INDOOROVÁ GOLFOVÁ LIGA "IGL"

Dlhodobá indoorová golfová liga je súťaž jednotlivcov, ktorí sa v období november - marec aktívne zapájajú do vzájomných partnerských golfových zápasov v tréningovom golfovom centre, časť indoor.

 

Súťaž prebieha na simulátoroch Full Swing Golf za konkrétnych pravidiel. 

Účasť nie je podmienená klubovou identitou. Zapojiť sa môže ktokoľvek, kto má v záujme plnohodnotne využiť zimnú sezónu na rekondičný tréning a zároveň podporiť vlastnú zdravú súťaživosť.

V prípade záujmu kontaktujte tím tréningového golfového centra.