PRAVIDLÁ IGL

 1. Indoorová golfová liga ďalej len IGL je určená všetkým hráčom a priaznivcom golfu bez rozdielu klubovej príslušnosti. Poslaním a cieľom je rozvíjanie športového a súťažného ducha hráčov golfu počas zimnej sezóny.

 2. IGL je dlhodobá súťaž jednotlivcov, hraná na viac kôl systémom každý s každým počas zimnej sezóny . Podmienkou účasti v IGL je registrácia jednotlivých hráčov . Registrácia hráčov sa uskutočňuje na recepcii Tréningového golfového centra.

 3. Jednotliví hráči pri registrácii oznámia : Meno , klubovú príslušnosť, aktuálny HCP – EAG , telefónny a email kontakt .

 4. Jednotliví hráči sú zoskupení do jednej skupiny .

 5. IGL sa začína 01.11. kalendárneho roka (2019) a bude ukončená 31.03. nasledujúceho kalendárneho roka (2020).

 6. Výber spoluhráča je na individuálnom zvážení. Maximálny počet vzájomných zápasov konkrétnej dvojice sú tri.

 7. Do IGL je možné prihlásiť sa aj počas jej priebehu.

 8. Výsledky jednotlivých vzájomných zápasov sa štatisticky evidujú a vyhodnocujú priebežne po každom mesiaci . Evidenciu a vyhodnocovanie jednotlivých zápasov a kôl realizuje personál Golfového tréningového centra, ktorý je zároveň povinný zapísať výsledok hry do výsledkovej tabuľky. Zodpovední za zápis výsledku do hlásenia sú obidvaja hráči.

 

Systém IGL so zarátaním HCP (iHCP)

Počas zimnej sezóny budú hráči hrať vzájomné zápasy so zohľadnením „indoorového HCP“ (iHCP), pričom do IGL vstupuje každý hráč s jeho aktuálnym HCP (klubový, riadny) platným v čase vstúpenia do IGL.  

Aktuálny HCP(EAG) hráča  =  vstupný iHCP hráča

iHCP bude každému hráčovi upravený po odohraní každého zápasu podľa platných pravidiel na úpravu HCP – EAG a SKGA, na základe odohraného počtu Stableford bodov . Nasledujúci zápas hráč odohrá s už upraveným iHCP .

 

V jednotlivých zápasoch víťazí na jamke hráč, ktorý na nej získal väčší počet STBF bodov. Vo vzájomnom zápase rozhoduje o víťazovi zápasu počet takto vyhratých jamiek a po súčte STBF bodov každého hráča v danom zápase bude upravený jeho iHCP.

 

Systém hry FullSwing Golf: Mod Stableford

 

Ihrisko – vylosované pred každým zápasom

 

Bodovací systém IGL
 • sa hrá podľa pravidiel „hry na jamky“, play-off

 • výsledky hry a prideľovanie bodov:

výhra   -                 1 bod

prehra -                 0 bodov

odohraný zápas –  1 bod

počet vyhraných jamiek v zápase  – 0,1 násobok bodu ( ku príkladu, počet vyhraných piatich jamiek,  5 x 0,1 = 0,5 bodov )

 

Kritériá pre zaradenie hráča v dlhodobom rebríčku IGL, ktorý sa priebežne, jedenkrát do mesiaca vyhodnocuje:
 • viac vyhratých hier,

 • vzájomná hra (pri rovnosti bodov medzi dvoma hráčmi),

 • viac odohraných hier.

Výber odpalísk:
 • Muži a Juniori nad 13 rokov - Amateur

 • Ženy - Ladies

 

Pravidlá hry:

Hráči sú zodpovední za dodržiavanie pravidiel hry. Vzájomné zápasy si rozhodujú sami, prípadne sa dohodnú, kto im bude zápas rozhodovať. Ak sa dohodnú na rozhodcovi, potom rešpektujú všetky jeho rozhodnutia.

Kontumácia

Ak váš protihráč nepríde na dohodnutú hru a nedohodne sa s vami na náhradnom termíne, hra bude kontumovaná vo Váš prospech a do tabuľky si pripíšete 1 bod.

Prajeme Vám peknú hru!