top of page

Základné pravidlá
indoorovej ligy 2023-2024:

Hrá sa na 18 jamiek, hrací systém - stableford (bez úpravy HCP).

 

Odpaliská:

Muži (amatér) - Ženy (ladies) - Juniori do 12r. (junior)

Súťaž sa hrá počas troch kôl:

1. kolo:          október - november

2. kolo:          december - január

3. kolo:          február - marec

Formát kola:

Na začiatku 1.kola bolo vylosovaných 5 golfových ihrísk, ktoré sa budú hrať počas celej IGL P.Ž.G.K. 2023/2024.

BIGHORN-CANYONE COURSE

FIRESTONE C.C. - SOUTH COURSE

SEA ISLAND GOLF CLUB

FELICAN HILL CLUB

ROBERT TRENT JONES G.T.-LINKS

Pred hrou hráči nahlásia zástupcovi klubu, že idú hrať súťažné kolo a zvolené ihrisko. Každé ihrisko je možné,  počas jednotlivého kola, hrať súťažne iba raz. Výsledok po hre hráči nahlásia zástupcovi klubu a zapíšu do tabuľky.

 

Do konečného poradia pre kolo sa započítavajú 4 najlepšie výsledky v danom kole. V prípade rovnosti dvoch, alebo viacerých hráčov o poradí rozhodnú 3 najlepšie výsledky, prípadne 2 alebo 1. Ak ani tak nebude o poradí rozhodnuté, o poradí rozhodne HCP a to tak, že prednosť v poradí má hráč s vyšším HCP.

 

Po každom kole sa vyhodnotí rebríček podľa vyššie uvedených kritérií a udelia sa body za poradie v kole a to následovne:

 

1. miesto:      10 bodov                                         

2. miesto:      8 bodov                                           

3. miesto:      6 bodov                                           

4. miesto:      5 bodov

5. miesto:      4 body                                          

6. miesto:      3 body

7. miesto:      2 body 

8. miesto:      1 bod

 

Celkové poradie:

Víťazom Indoorovej golfovej ligy P.Ž.G.K. sa stáva hráč s najvyšším počtom bodov po troch kolách. V prípade rovnosti dvoch, alebo viacerých hráčov o poradí rozhodnú 2 najlepšie výsledky, prípadne 1. Ak ani tak nebude o poradí rozhodnuté, o poradí rozhodne HCP a to tak, že prednosť v poradí má hráč s vyšším HCP.

V prípade Vášho záujmu zapojiť sa do súťaže, kontaktujte golfové centrum.

bottom of page