CENNÍK PRE ČLENOV KLUBU P.Ž.G.K. 2022
CENNÍK PRE ZÁKAZNÍKOV
logo PZGK
CENNÍK ŠÍPKY - DARTS
RECIPROCITA - nutné preukázať sa kartou SKGA
LOMNICKÝ GOLFOVÝ KLUB
GOLFOVÝ KLUB AGAMA