top of page

PROPOZÍCIE GOLFOVEJ TÚRY P.Ž.G.K.

Miesto a čas konania konania:(na rok 2023 onedlho k dispozícii)

 

Oprávnenie

Právo zúčastniť sa na turnajoch majú len členovia Prvého Žilinského Golfového Klubu pre rok 2023, bez rozdielu pohlavia, národnosti, či veku. HCP limit nie je pre tieto turnaje vydaný, čím umožňuje hru všetkým herným úrovniam. O možnosti prihlásenia záujemcov z iných klubov sa prosím informujte u riaditeľa súťaže.

 

Prihlasovanie

indoorgolfza@gmail.com

+421905804810

+421905843538

www.skga.sk (nie všetky turnaje budú sprístupnené)

 

Formát hry

Súťaž sa hrá na 18 jamiek bez kvalifikačného kola a bez rozdelenia na výkonnostné kategórie. Hrá sa podľa pravidiel golfu, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel jednotlivých ihrísk. Vyhodnocujú sa dve kategórie:

  • A: Stableford netto (3 miesta)

  • B: Rany brutto (1 miesto)

Každý z turnajov je s úpravu HCP.

 

Rovnosť výsledkov

V prípade rovnosti výsledkov sa rozhoduje podľa súťažného poriadku SKGA. Ak server nevie rozhodnúť platí prednosť nižšieho hendikepu pred turnajom pri jednotlivých turnajoch.

 

Podmienky celoročnej súťaže

Celoročná súťaž sa vyhodnocuje iba v kategórii A. O celkové umiestnenie v celoročnej súťaži sa rozhodne na základe súčtu najlepších 4 netto výsledkov na jednotlivých turnajoch.

 

V prípade rovnosti súčtu najlepších 4 netto výsledkov o poradí rozhoduje:

  1. Lepší výsledok súčtu najlepších 3 netto výsledkov

  2. Lepší výsledok súčtu najlepších 2 netto výsledkov

  3. Žreb

 

Skupiny – časy štartov

Hráčske pole je rozdelené do štvorčlenných skupín s výnimkou nosičov. Skupiny štartujú podľa uváženia organizátora v desaťminútových intervaloch podľa štartovnej listiny, ktorá je uvedená na serveri SKGA ako aj na recepcii klubu. Hráči sú umiestňovaní do skupín najmä podľa ich aktuálnych HCP pred turnajom. Hráč je povinný prísť na svoje odpalisko 5 min. pred plánovaným štartom jeho skupiny. Súťažný výbor si vymedzuje právo na zmenu v štartovnej listine.

 

Odpaliská 

  • Muži (žlté)

  • Ženy (červené)

  • Juniori do 12r. (červené)

Súťažný výbor si vymedzuje právo na zmenu odpalísk podľa interných pravidiel konkrétneho ihriska.​

 

Poplatky

Hráč je povinný pred štartom uhradiť na recepcii Green Fee: (podľa cenníka), štartovné je vo výške 0,- € . Štartovný poplatok zahŕňa okrem iného welcome drink, občerstvenie a pitný režim počas hry.

 

Elektrické autíčko

Súťažný výbor povoľuje používanie elektrických autíčok iba na základe zdravotného stavu, alebo po súhlase súťažného výboru.

 

Prerušenie hry

Prerušenie hry z dôvodu nepriaznivého počasia vydá „marshall“ ihriska formou zvukového signálu a o ďalšom postupe po prerušení hry rozhodne súťažný výbor. Pre informácie ohľadom evakuácie ihriska platia miestne pravidlá ihriska (pozri scorecard) alebo mapu ihriska „evakuačný plán“.

 

Meracie zariadenia

Súťažný výbor povoľuje používanie meracích zariadení. Hráč môže používať meracie zariadenia aj s funkciami inými ako meranie vzdialenosti (t. j. prevýšenie, rýchlosť vetra, atď.), výlučne v prípade, že tieto informácie k hre nevyužíva

 

Ceny

Každý turnaj vyhodnocuje prvé tri miesta v kategórii A a prvé miesto v kategórii B. Ceny pre víťazov tvoria trofeje a vecné ceny od garanta turnaja. V prípade nevyzdvihnutia cien pri vyhlasovaní výsledkov, tieto prepadajú v prospech garanta.

Protest
Protest je možné podať súťažnému výboru písomne do začiatku vyhlasovania výsledkov po zložení kaucie v hodnote 20€. Súťažný výbor si tak vyhradzuje potrebný čas na vyhlásenie výsledkov, až do rozhodnutia predmetu protestu. V prípade zamietnutia protestu kaucia nebude vrátená.

 

Súťažný výbor

Súťažný výbor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

bottom of page