top of page

SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

PONUKA PRIESTORU PRE FIRMY na orjanizáciu

 • školení,

 • pracovných porád,

 • firemných večierkov,

 • networkingu.

PONUKA PRIESTORU PRE KULTÚRNU oblasť na organizáciu

 • kvízov,

 • besied, 

 • vernisáží. 

PONUKA PRIESTORU PRE PRIATEĽSKÉ OSLAVY

 • výročia,

 • BBQ,

 • ochutnávka vín,

 • ochutnávka koňakov.

SPOLOČENSKÝ PRIESTOR PONÚKA VEĽKÉ MNOŽSTVO SPOLOČENSKÝCH HIER 

 • hracie karty,

 • scrabble,

 • šachy,

 • a iné.

bottom of page