Štartovacia listina Black Stork, Veľká Lomnica 25.jún