PRENÁJOM

FIRMY

PONUKA

využiť priestor za účelom

ŠKOLENIA

PRACOVNEJ PORADY

TEAMBUILDINGU

FIREMNÝCH VEČIERKOV

NETWORKINGU

ORGANIZÁCIE KURZOV

PRENÁJOM

ZÁUJMOVÉ AKCIE

PONUKA

využiť priestor na

KVÍZ

BESEDU

VERNISÁŽ

SÚKROMNÉ

AKTIVITY

PONUKA využiť priestor na súkromné

OSLAVY

BBQ

STRETNUTIA S PRIATEĽMI

... LEN TAK...

SPOLOčENSKÉ

HRY

Dokonalý priestor na spoločenské aktivity

SCRABBLE

HRACIE KARTY

ŠACH